Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

Hội phụ huynh học sinh

24/11/2021
14:32:00
64

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
NĂM HỌC 2020-2021

Shape

Căn cứ công văn số 2345/SGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2020 - 2021;

Căn phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường THPT Hồng Phong, Nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động với Ban đại diện cha mẹ học sinh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện sự phối hợp giữa ba môi trường giáo dục nhà trường, gia đình, xã hội góp phần thúc đẩy phong trào học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh. Động viên khuyến khích kịp thời giáo viên, học sinh, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.

2. Qua Ban Đại diện Cha mẹ học sinh (BĐD CMHS), nhà trường nắm được các thông tin từ cha mẹ học sinh về tình hình học sinh ở nhà và tại địa phương.
3. Ban BĐD CMHS nắm được chất lượng dạy và học của nhà trường, trên cơ sở đó có ý kiến tham gia góp ý xây dựng từ khâu tổ chức quản lý và giảng dạy cũng như biện pháp giáo dục học sinh.

4. Thường xuyên trao đổi liên lạc để nhà trường và BĐD CMHS hoạt động có hiệu quả.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Về phía nhà trường

- Nhà trường xây dựng triển khai kế hoạch năm học, phối hợp chặt chẽ với BĐDCMHS trong việc giáo dục đạo đức và quản lý học sinh; chăm lo các điều kiện phục vụ cho việc học tập, rèn luyện và phát triển của học sinh.
- Thông báo chất lượng học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh vào cuối học kỳ I, học kỳ II và cả năm học.

- Tổ chức họp cha mẹ học sinh theo định kỳ 3 lần/năm để thông báo tình hình học tập rèn luyện của học sinh và đưa ra giải pháp cùng phối hợp giáo dục học sinh. Xin ý kiến cha mẹ học sinh để có biện pháp giáo dục hiệu quả.
- Thông báo kịp thời các hiện tượng tiêu cực, các hành vi vi phạm nội quy nhà trường, học sinh nghỉ học hàng tháng để BĐDCMHS và địa phương nắm được.
- Kết hợp với BĐD CMHS trao đổi tổ chức thành công các ngày lễ lớn như: Khai giảng năm học mới, 20/10, 20/11, 26/3; các hoạt động GD NGLL, GD HN, các hội thi trong năm học và kỳ thi tốt nghiệp THPT.

- Lập kế hoạch phối hợp với BĐD CMHS tổ chức dạy thêm, ôn tập củng cố kiến thức, ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh.

- Xin ý kiến về việc sử dụng các khoản đóng góp của Cha mẹ học sinh trong việc bồi dưỡng học sinh, trang bị cho học sinh ...

2. Ban đại diện Cha mẹ học sinh

- BĐDCMHS tổ chức hoạt động theo Điều lệ BĐD CMHS do bộ GD&ĐT ban hành.

- BĐD CMHS nhà trường phối hợp với Hiệu trưởng tìm ra những biện pháp hữu hiệu để cho học sinh học tập tốt nhất. Có trách nhiệm quản lí học sinh học tập, sinh hoạt trong thời gian tự học và dịp nghỉ hè

- Phối hợp và đề xuất với nhà trường về việc giáo dục đạo đức cho học sinh, động viên khuyến khích những học sinh đạt kết quả cao trong học tập, học sinh giỏi các môn văn hóa, phụ đạo học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học tiếp tục đến trường.

- Phối hợp với nhà trường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc vi phạm pháp luật của học sinh, nhất là bạo lực học đường, học sinh đi xe máy tới trường và các tệ nạn xã hội khác.
- BĐD CMHS trường có trách nhiệm đôn đốc cha mẹ học sinh các lớp thực hiện các khoản đóng góp đầy đủ (trừ những trường hợp được hưởng chế độ chính sách).

- Động viên kịp thời đối với các thầy, cô giáo nhân các ngày lễ lớn, đặc biệt là ngày 20/11, Tết nguyên đán.

- Có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh các lớp báo cáo với hiệu trưởng để tìm ra những biện pháp giải quyết hữu hiệu nhất.

- Phối hợp với nhà trường xây dựng qui chế khen thưởng, động viên khuyến khích học sinh đạt thành tích, hỗ trợ học sinh gặp khó khăn.

- Trao đổi, thống nhất với nhà trường về các khoản đóng góp trong năm học. Các khoản đóng góp của Cha mẹ học sinh do BĐD CMHS (Thường trực Ban đại diện) quyết định, việc chi tiêu phải được sự thống nhất của BĐD CMHS trường và được báo cáo công khai hàng tháng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch này được triển khai đến từng giáo viên chủ nhiệm, từng lớp và đến từng cha mẹ học sinh qua BĐD CMHS các lớp.

2. Thường trực BĐD CMHS (trưởng ban) và hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm đôn đốc cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh thực hiện kế hoạch này./.

[Trang chủ]
Bài viết liên quan
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

Địa chỉ: Quảng Hòa - TX Ba Đồn - Quảng Bình

Email: thpt_lehongphong@quangbinh.edu.vn